Modul SENSE

Modul SENSE: hardwarové senzory

Celý projekt byl už od počátku zaměřen na životní prostředí v Ostravě, a my se rozhodli začít vzduchem, který Ostravu trápí nejvíc, ačkoliv to není rozhodně jediný problém.
Nejdříve jsme si mysleli, že bude možné snadno vzít data od třetích stran, sestavit z nich vhodné datové sety a ty potom moužít pro modul Neurální Sítě, tak, aby se tento „mozek“ mohl začít snadno učit.
Už při prvoním výzkumu se však ukázalo, že svobodně dostupná a přesná data jsou vzácná jako onen pověstný šafrán, a pokud s nějakými chceme pracovat, musíme si je sami vyrobit.
Vzhledem k tomu, že Vodafone spojil grant s testováním nově nasazované technologie NB-IoT, sloužící k dlouhodobému spolehlivému přenosu dat z pro takzvaný Internet Věcí, měli jsme jakousi možnost použít testovací infrastrukturu, do které jsme se rozhodli připojit elektrochemické senzory, které měří několik základních faktorů znečiětění ovzduší.Senzory se tedy staly jakýmsi základním kamenem projektu, SENSE tedy SMYSLY.

Cílem projektu je pak výroba prvních deseti kalibrovaných prototypů, které bude možné umístit na střechy domů v Ostravě. Takto nasazené senzory budeme testovat jak z pohledu kvality měření v čase, tak z pohledu schopnosti NB-IoT přenášet spolehlivě a dlouhodobě data.

Vývoj senzorů

  • V první fázi návrhu senzorů jsme navrhli hardwarové řešení plošného spoje, který dokáže propojit komerčně dostupné součástky tak, aby nejen byly velmi přesné a připravené pro profesionální kalibraci podle České legislativy, ale také pro profesionální komerční či vědecké nasazení.
  • Další fáze sestávala právě z návrhu hardwarového řešení, které umožní přenos naměřených dat ze samotného senzorického modulu na servery, kde budou data dále zpracovávána. Jedná se tedy o jakési propojení smyslů pomocí nervových drah, které povedou do mozku.
  • Budoucí fáze tohoto modulu projektu SenseNet bude sestávat z kalibrace v laboratořích a certifikace senzorů, tak aby mohly být použity nejen v našem řešení, ale také v profesionálním komerčním nasazení
  • A z výroby obalu a uchycení pro senzorickou soustavu tak, aby vydržely i v náročných podmínkách bez ohledu na nepřízeň počasí a další vnější podmínky.
  • Nadstavbou řešení je i návrh vhodného a ekologického napájení nezávislého na dostupnosti elektrické sítě.
  • Dalším výstupem pak bude kompletní dokumentace hardwarového řešení pod OpenSource licencí.