Modul NET

Modul NET : infrastruktura

Mezi moduly Smysly [Sense] a Mozek [Brain] musí samozřejmě existovat nějaké spojení, tak jako jsou jím v lidském těle nervy.br /> V našem případě je takových spojení potřeba několik. Budou se budou vzájemně překrývat, protože komunikace je zásadní pro každý projekt a proto je potřebné mít oněch pomyslných nervových soustav několik a na několika různých vrstvách.

Cílem projektu je vytvoření rozhraní mezi senzory a servery, na kterých se budou data zpracovávat, a to tak, aby bylo možné projekt zveřejnit jak pod OpenSource licencemi, jako kompletní, preprodukovatelné řešení, tak aby na druhou stranu bylo možné enterprise nasazení za pomoci patentovaných technologií a garantovaných vysílacích pásem.

NB-IoT

NB-IoT je experimentální standardizovaná techologie bezdrátového přenosu malých množtví dat pomocí existující bezdrátové telefonní a datové sítě.

Technologie NB-IoT je založena na standardech Low Power Wide Area (LPWA) a díky její nízké spotřebě a vysoké propustnosti se Internet věcí může masivně rozšířit. Podporuje řešení jak v průmyslu (např. v energetice, automobilovém průmyslu, strojírenství, zemědělství, atd.), zdravotnictví a v projektech chytrých měst, tak i v oblasti běžného života (monitorování a zabezpečení domácností, vozidel, domácích mazlíčků atd.). Mezi největší výhody patří výborná prostupnost signálu překážkami, signál se tak dostane i do sklepů nebo garáží, dále provoz na licencovaném frekvenčním pásmu zajišťujícím uživatelům spolehlivější a bezpečnější komunikaci, roaming, nízká spotřeba energie koncovými zařízeními (výdrž baterie až 10 – 15 let) a také jejich nízká cena.

Našemu týmu se podařilo okolo testovacícho čipu vybudovat celou hardwarovou platformu tak, že tato může být připojena k senzorickému modulu, a bude možné testovat její stabilitu, pokrytí a náročnost na napájení.
Tato část projektu je již téměř dokončena a nachází se ve stádiu pre-produkčního testování.

Díky tomu, že se jedná o technologii patentovanou a ke své fuknci využívající produkční komerční frekvence vlastněné společností Vodafone, nebude tato část modulu zařazena v OpenSource verzi projektu SenseNet

LoraWan

Nekomerční, OpenSource obdoba NB-IoT sestávající z open hardware i open software, která využívá nekomerční, ale také negarantovaná vysílací pásma pro rádiový přenos.
Modul bude zařazen do OpenSource dokumentace SenseNet a měl by být plně schopen nahradit komerční, patentované řešení.
V součastné době ještě neproběhlo testování v Labce, nicméně hardware senzorů je pro LoraWan nasazení připraven.

Interní síťová infrastruktura

Interně bude pro síťování projektu použita standarndní implementace IPv4 a do budoucna IPv6.
Tato část projektu je již hotová v pre-produkčním stadiu, bude vytvořena ještě dokumentace pro jiné než testovací a laboratorní použití.