Modul FACE

Modul FACE : modul Face [API, Web a další]

Tahle část je jedna z posledních, které budeme v projektu řešit, nicméně pro veřejnost bude zŕejmě tím nejviditelněším.

Rádi bychom data prezentovali v podobě takzvaného API, tedy Application Programming Interface, což je protokol, či soubor pravidel, které si bude moct přečíst například programátor, který by vstupy a výstupy našeho řešení rád použil ve svém projektu.
Data i API budou zpřístupňována pod svobodnými licencemi a zdarma, což návazným projektům umožní jejich snadné ziskáni a nám dá možnost rozšiřovat projekt SenseNet od další moduly a use-case, které nás na počátku ŕešení nenapadly, nebo které nejsou pro SenseNet přímo nezbytné.

Samotný SenseNet bude mít vizuální výstupy v podobě WebGUI, tedy stránky na které se bude možné podívat na mapu rozmístění senzorů, bude možné si prohlédnout grafy naměřených dat v čase, procházet vizualizaci dat získaných od třetích stran a uložit si archivní data pro další zpracování.

Vzhledem k tomu, že SenseNet má být schopen ovládat „intelignetní budovy“, p+res webové rozhraní bude možné kontrolovat jednotlivé oběkty a funkce, které SenseNet nějak ovlivňuje.

Veškerá funkcionalita WebGUI by měla být dostupná i pomocí aplikace na mobilních zařízeních.