Modul BRAIN

Modul BRAIN: Neural Network

Modul BRAIN tedy Neural Network je centrála, která zpracovává senzorické vstupy., stejně jako CNS u živočichů.

Proč jsme se rozhodli udělat něco tak náročného? Především proto, abychom se něco naučili, a za předpokladu, že se tento modul podaří alespoň vhodně zdokumentovat, abychom prokázali, že technologie samo-učících se mechanismů (AI) je pro daný úkol vhodná, či zcela nevhodná.
Tento modul je pro celý náš tým největší výzvou.

Fáze projektu

V první řadě bylo nezbytně potřeba získat relevantní data o kvalitě ovzduší v Ostravě, k čemuž slouží modul Sense plus několik parserů neůplných ale dostupných dat třetích stran.

Následovala potřeba data dostat do databází pomocí modulu NET, tedy být schopný sbírat data ze senzorů a přes Internet je posílat na naše servery.

Následovat bude fáze předzpracováni dat tak, aby byla v jednotném formátu, aby bylo ošetřeno, co se stane v různých mezních situací a podobně.

Takto předzpracovaná data budou poté zpracována několika rozdílnými algoritmy neuronových sítích za pomoci framevorku TensorFlow od společnosti Google a jejich výstupy vyhodnoceny v porovnání s existujícími matematickými moduly pro předpověď počasí a znečiětění ovzduší v Ostravě.

Zároveň bude třeba analyzovat hardwarovou náročnost jak v případě zpracování dat, tak také pro jejich ukládání, aby bylo možné rozhodnout, jaký hardware by byl potřeba pro reálné nasazení modulu BRAIN, a také aby bylo možné vyčíslit finanční náročnost takovéh nasazení.