O PROJEKTU SenseNet

“ Kolik odstínů šedi má Ostrava? A dají se měřit? „

Nápad postavit platformu sensenet dostal jasné obrysy na ostravském IoT EnvironHackathonu, který pořádala v září 2016 Nadace Vodafone ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava. Za nápadem stojí „tým Labka.cz“ tvořený několika členy našeho ostravského hackerspace, zástupci společnosti Vodafone a Statutárního města Ostrava. Nadace Vodafone podpořila projekt v rámci Zeleného programu, který je financovaný z prodeje recyklovaných telefonů, které zákazníci Vodafonu přinášejí do sběrných boxů na prodejnách.

Jaký problém jsme se rozhodli řešit?

Problém, na kterém jsme postavili náš projekt je nepříznivý stav ovzduší na Ostravsku je způsoben především vysokou koncentrací těžkého průmyslu v regionu, ale také geomorfologickými podmínkami hornoslezské pánve, v níž Ostravsko leží.
Při špatných rozptylových podmínkách, které jsou patrné zejména v zimních měsících, se zde navíc znečištění koncentruje. Pro člověka je vysoce nebezpečná například látka benzo[a]pyren. Ta vstupuje skrze dýchací systém a pokožku hluboko do našeho organismu a vyvolává řadu zdravotních problémů. Mimo jiné má rovněž negativní vliv na vývoj plodu v těle matky a na kvalitu spermií.
V současné době žádný projekt v regionu neřeší agregaci dat ze všech dostupných zdrojů, včetně lokálních senzorů soukromých vlastníků a dat firem.
Právě firmy musí ze zákona poskytovat data o znečištění, a to v takové podobě, aby byla využitelná i pro neodborníky případně pro řešitele problému na technologicko-technické úrovni.
Dlouhodobě se ukazuje, že technologie je schopná řešit problémy životního prostředí nebo na ně alespoň reagovat, což je přesně cílem řešení projektu SenseNet.

Rozhodli jsme se vyvinout inovační řešení chytré senzorické sítě, která bude sbírat a zpracovávat data o aktuálním znečištěním ovzduší a další údaje využitelné k predikci vývoje smogové situace (například dopravní aktivitu v určité části města).

Jak to bude fungovat?

Kromě dat poskytnutých třetími stranami vyvíjíme i vlastní senzorické řešení, které nám umožní flexibilně sbírat data i v místech dosud nepokrytých stanicemi měřícími úroveň znečištění ovzduší, ale také vyplnit mezeru v dostupnosti primárních, neplacených a ucelených relevantních dat, která se ukázala být zásadní.
Naměřená i předzpracovaná data budou přenesena ze senzorických modulů a úložišť třetích stran do databáze pomocí technologie NB-IoT (případně dalších), kde dojde k jejich zpracování pomocí algoritmů modulu „Neuronové Sítě“ a dále budou poskytována pomocí dokumentovaného API, a to jak v nezpracované podobě, tak jako zpracovaná data po průchodu Neuronovou Sítí.
Výstupem celého projektu ovšem nemá být pouze sběr a parsování dat o kvalitě ovzduší na Ostravsku a jejich zpřśtupnění, ale také predikce budoucího vývoje, na základě které bude možno řídit a ovládat například vzduchotechniku v „inteligentních budovách“, případně využívat jinak.