Profesionál věnující se enviro modelování a enviro informatice + dokumentace projektu po prvním půlroce : Modul AI verze 0.1

Podle smlouvy s Nadací Vodafone nastal čas, kdy by měla vzniknout dokumentace prvního půlroku odvedené práce na grantu.

Vzhledem k tomu, že jsem zatím ještě nedostal všechny popisy všech modulů (vhodné k zveřejnění), budu sem postupně vkládat zprávy jednotlivých řešitelů z kterých nakonec sestavím finální zprávu.

Začínám tedy popisem řešení grantového modulu „Neural Networks & AI“ , kterýžto modul je stále nejméně probádaný a realizovaný ze všech, z kterých se grant SenseNet skládá.

Po pravdě byl programátor a architekt AI zatím v teamu nejvíc nedostatkovým zbožím, především proto, že původní vedoucí této části grantu Radek Svoboda aka Razzy z řešitelského teamu odstoupil bez udání důvodu aniž by dodal jakýkoliv výstup. V této části grantu bylo třeba začít z ničeho o což se pokoušel Adam Lichnovský aka Lichnák, kterému bych tímto také velmi rád poděkoval.

Situace se snad brzy změní výrazně k lepšímu proto, že se na jednom meetupu objevil RNDr. Jan Bitta, Ph.D., který se nějakých dvanáct let profesionálně věnuje kvalitě ovzduší nejen v Ostravě, ale také celosvětovém měřítku, jako vědec a jako zaměstnanec Vysoké Školy Báňské.

Zdá se tedy, že konečně dostáváme do teamu člověka, který nejen že má obrovský přehled o celé problematice měření kvality ovzduší, ale navíc se profesiopnálně věnuje modelování situace i predikčním matematickým modulům, kteréžto dovednosti a znalosti je ochoten nám poskytnout výměnou za spolupráci na vývoji hardware pro levné a kvalitní senzory prachových částic, které by mohl využít v rámci svého vlastního výzkumu a grantu.

Tím se pro nás se tedy Jan stal přirozeně a okamžitě ideální partnerem na několika úrovních (výměna znalostí, odběratel testovacích kusů hardware, spolupracovník na výzkumu…), protože prachové sensory jsou zatím náš nejvíce rozpracovaný modul grantu (za což bych velmi rád poděkoval Pavlovi Poláchovi aka Ivan_Ahepjuk.

Díky tomuto předběžnému (ale velmi nadějnému) kontaktu máme šanci na to, že nám Jan poskytne své know-how na téma AI, statistické modelování vývoje znečištění, ale také nám umožní přístup k již existujícím datovým setům a kontakům v ČHMU a Zdravotním Ústavu, kteréžto instituce budou neocenitelnými zdroji dalších poznatků, lidí se specifickými znalostmi a dovednostmi, a také nám umožní kalibraci senzorů vůči profesionálním měřícím aparaturám a umístění sensorů do (nebo poblíž) existujícíh měřících stanic.

Jan (a jeho kolegové) se v součastné době věnují sběru vzorků mechů v celé Evropě a v části Asie, za účelem jejich spektrální analýzy za pomoci tvrdého (radioaktivního) záření, kterážto metoda je zatím nejpřesnější možná, kterou moderní věda zná, zároveň se ale jedná o metodu VELMI drahou, takže by bylo zrejmě užitečné ji částečně nahradit, případně doplnit o senzory prachových částic, které vyvýjíme v rámci projektu SenseNet na základě environmentálního grantu s Nadací Vodafone.

Za jeden z velmi krásných vedlejších výsledků grantu, který mě osobně, jako zakladateli hackerspace Labka (a autoru gratnové žádosti) potěšil téměř nejvíce, je to, že se nám úspěšně daří navazovat kontakty mezi lidmi, kteří chtějí dělat vědu a výzkum jako koníčka a lidmi, kterým se věda stala každonenní pracovní náplní. Tak to mělo být a kontakt mezi “pouličními bastlíři a hackery”, korporacemi a firmami, neziskovými organizacemi a vědeckou obcí, je něco, kam jsem Labku vždy chtěl směřovat.

Tak, a teď konečně první popis grantového modulu Neurálních Síti a AI od Adama Lichnovského, který je třeba vnímat jako seznámení s problémem a nástin toho, kam bychom chtěli směřovat. Do budoucna by se mělo jednat o nejvíce se rozvýjející modulu, ale jak již bylo napsáno výše, zatím se jedná o modul, na který jsme se soustředili nejméně, díky tomu, že jsme museli aktivovat nouzový plán, a taky proto, že bez relevantních dat nebyla jeho realizace možná a bylo tedy třeba se věnovat především hardware sensorů a hledání cesty, jak se legálně dostat k relevantním datovým zdrojům třetích stran, o čemž budu psát v dalších dílech tohoto blogu v několika příštích dnech.

Zústaňte prosím naladěni & keep hackin’…