Poznámky z Ústeckého Hackatonu

Konečně se mi dostaly do rukou nějakéobrázky z Smart City Hackatonu v Ústí nad Labem, kde jsem byl jako mentor a zároveň jsme tam předstvaili koncept SenseNet.

 

Celá akce byla poměrně zajímavá tím, kterak byl hackaton zorganizovaný: hned na začátku byly totiž k dispozici jak témata, kterým se měli jednotlivé teamy věnovat, a zároveň také existovaly jakés takés datové podklady, na kterých bylo možné projekt vystavět. Mne osobně nejvíce zaujal projekt komunikace občana se státní zprávou, bohuže jsem měl dojem, že team řešitelů byl sestaven z lidí, kteří byli ještě příliš mladí na to, aby si dokázali představit jaké utrpení taková komunikace přináší byť při těch zcela základních úkonech, jakými je změna občanky, změna bydliště, či například jen mít pod kontrolou věci, které člověk má vědět, ale většinou neví (příkladem budiž třeba placení odvozu odpadů).

Pro team Labky bylo asi nejdůležitější setkání s dalšími mentory, kteří byli přecejen o něco zkušenější v každodenní business i bureocracy praxi, takže se nám podařilo navázat kontakty na několika radnicích, včetně té hlavní Pražské, což je pro projekt SenseNet velmi zásadní, vzhledem k tomu, že projekt má sloužit městům k tomu, aby měla dostatek relevantních informací o kvalitě vzduchu a mohla je tak využívat k dalšímu plánování.

Zajímavé poznání spočívalo také v tom, jak moc je o “smart řešení” vlastně zájem nejen ve městech, ale i z pohledu investic. Dlužno podotknout že z rozhovorů vyplynulo především to, že aktuální situace v městech je velmi složitá a města nejsou úplně připravena na to, aby poskytovala veřejně data, která do občanské sféry rozhodně patří a na kterých je možné stavět chytrá řešení.

Pokud se pak jedná o řešení, která zabírají přímo fyzický prostor (chytré lavičky, chytré zastávky), je velikou překážkou těchto řešení skupina faktorů, ke kterým patří například složité majetkové poměry vlastníků fyzických prostor, dlouhodobě uzavřené smlouvy s poskytovateli komerční reklamy a poněrně vysoká cena řešení, která si bez reklamy, či jiných komerčních useCases na sebe nevydělají v takovém rozsahu, v jakém by bylo třeba je nasazovat, aby se stala plnohotnotným řešení pro města. Nadějné ale bylo to, že projekt SenseNet vlastně nespadá to této problémové kategorie fyzických řešení a jeho nasazení je tak daleko snadnější a nemusel by s ním být větší problém.

Linky na zajímavé projekty, které jsem si z hackatonu v Ústí odvezl:

  • https://podejto.cz/ – různe useCases pro projekt Datové schránky, tak, aby bylo možné různé formuláře pro různé životní situace podávat úplně elektronicky
  • http://www.akatastr.cz/ – snadno dostupný Katastr Nemovitostí jako aplikace pro mobilní telefony
  • http://opendata.praha.eu/ – portál pro prezentaci otevřených dat poskytovaných městem Praha, který by se mohl stát jednou z možných vizualizací prijektu SenseNet